• Cenová nabídka

Zpracování návrhu interiéru

Po Vašem zadání, kdy mi v emailu popíšete, co potřebujete navrhnout či vylepšit ve Vašem objektu, budu potřebovat dodat půdorys s rozměry daného, prostoru, místnosti. Připravím si pro Vás okruhy otázek a na naši následné nezávazné schůzce, si ujasníme vaše požadavky, účel, styl a rozpočet navrhovaného interiéru. Na základě těchto informací Vám zašlu ke schválení cenovou nabídku a smlouvu o dílo. Po odsouhlasení finančního návrhu a podpisu smlouvy o dílo Vám zašleme k úhradě zálohovou fakturu na 50% kalkulované ceny.

Po té Vám vypracuji:

Ergonomii řešení, dispoziční řešení, vytvořeni obytných, pracovních a odpočinkových zón, využitelnou funkcí místností a prostor a půdorys s rozmístěním nábytku

Po vypracování ergonomie řešení, zpracování základní myšlenky využitelnosti prostor, doporučuji vše probrat a vyhodnotit na naši další schůzce. Po odsouhlasení Vám vypracuji další části návrhu.

  • 3D vizualizaci interiérového návrhu, nového řešení objektu nebo místnosti – pro vaši lepší představu.
  • Board, Moodboard, tedy konceptuální tvarovou a barevnou koláž interiéru, v jakém stylu a náladě bude prostor vynikat.

+ Vzorkovnici všech navržených materiálů

  • Seznam všech zřizovacích předmětů a prvků – od stěny, podlahy, nábytku, látek či dekorací. Podrobný seznam všech zařizovacích předmětů z návrhu – včetně cen a adres obchodů, kde se dají pořídit. U nábytku na míru vypracuji technický výkres pro truhláře.
  • Přesný rozpočet – souhrnou cenu všech komponentů do finanční hranice, kterou zadal investor.
  • Tištěný katalog a výkresovou dokumentaci pro výrobu atypického nábytku, pokud bude řešeno a požadováno.
  • Cena se pohybuje od 5.000 do 20.000 Kč za návrh místnosti. Cena je závislá na velikosti a stavu prostoru a domluveném způsobu spolupráce. Přesnou cenovou nabídku stanovím po první schůzce s klientem, která je nezávazná a je zdarma.

Služby interiérových studií, informace o ceně obvyklé za uvedené služby zjišťovala Raiffeisen stavební spořitelna a 4. května 2015 zveřejnila svou studii, která mapuje finanční nákladnost služeb interiérových studií napříč celou Českou republikou. Do srovnání bylo zahrnuto celkem 64 studií ve 14 krajích. Cena vizualizace je určena na modelovém příkladu bytu o rozloze 60 m2. Nejvíce si zaplatíme ve Zlíně, nejméně pak v Olomouci. Konečná cena se přitom vždy odvíjí od specifických požadavků zákazníka a od náročnosti dispozičního řešení nemovitosti. Střed ceny obvyklé průměrného projektu v rámci Čr, která vychází ze studie se pohybuje 500,- Kč/m2 řešené rozlohy.